Plastic Cable Chain SR 30091

 Xích nhựa dẫn cuộn cáp series 30091

Là loại xích dẫn cáp cỡ vừa dễ dàng và linh hoạt lắp đặt kết hợp chắc chắn – sự ổn định cao kết hợp với vận hành êm, thời gian phục vụ cáp lâu và đa dạng tùy chọn về lắp đặt Phiên bản chuẩn hóa cho các mô hình Series Light 30091 được các Kỹ sư cơ khí trên toàn thế giới đều tin dùng vào sản phẩm này.

Mô tả

Xích nhựa dẫn cuộn cáp SR 30091

Xích nhựa dẫn cuộn cáp SR 30091
Xích nhựa dẫn cuộn cáp SR 30091

Dây cáp của Brevetti Stendalto được thiết kế để đáp ứng bất kỳ yêu cầu bảo vệ sự hoạt động của dây cáp và ống thủy lực. Dây chuyền của chúng tôi có thể chịu được các ứng dụng nặng nhất. Một danh sách về các ứng dụng có thể cho dây chuyền của chúng tôi bao gồm các chiều ngang và dọc, khoảng cách di chuyển dài hơn 400 m, các ứng dụng có vỏ bọc bảo vệ, vòng quay trên đường kính từ dưới 1 m đến trên 30 m, robot. Xem qua danh sách trong biểu đồ dưới đây để xác định chuỗi phù hợp nhất với ứng dụng của bạn.

Inner width Outer width Inner height Outer height Pitch Bend radius Weight
25 36 18,5 23,5 30 33.38.48.70.100 0.36

PERFORMANCES

Temperature range: -30°C + 125°C

HORIZONTAL SELF SUPPORTED STROKE:
Speed: 10 m/s
Acceleration: 10 m/s2

X = Self supported Maximum length (m)
Y = Added weight (kg/m)

SLIDING STROKE:
Speed: 3 m/s
Acceleration: 10 m/s2

VERTICAL STROKE:
Speed: 10 m/s
Acceleration: 10 m/s2

End Bracket

Xích nhựa dẫn cuộn cápSR30091
Xích nhựa dẫn cuộn cápSR30091

 

STEEL END BRACKET SET

Steel end bracket set completes both ends of the chain and allow for fastening on inner and outer radius.

 

End brackets set for 30091033

END BRACKETS

GUIDE CHANNELS

APPLICATION TYPE


 Self Supported Stroke

MATERIAL

 Bright zinc plated
 Stainless steel AISI 304
 Stainless steel AISI 316

GROUND CHANNEL

For the correct functioning, the chain must lay on a flat surface. For this purpose ground channels have to be insalled on chain runway. Standard length from 100 mm to 2000mm, at multiple of 100mm. Upon request length up to 3000 mm can be delivered. In following fields please fill the requested sector length and the sector quantity needed.


A5 = 38 mm; H = 15 mm; S = 1.5 mm;Gude channel for chain 30091033

 ———————————————————————–


 Sliding Stroke

GUIDE CHANNEL


 SINGLE CHAIN APPLICATION

 DOUBLE OPPOSITE CHAIN APPLICATION

MATERIAL

 Bright zinc plated
 Stainless steel AISI 304
 Stainless steel AISI 316

OPEN GUIDE CHANNEL

Open guide channels must be used in all sliding applications. They must be installed on radius runway and are availabe in standard length of 2m. Ordering example for 4 meter channel: 4 sidewalls, 4(+1) joining and support sets and if present 4(+1) base profiles.


A1 = 40 mm; A2 = 66 mm; H1 = 23.5 mm; H2 = 70 mm; S = 1.5 mm;Gude channel for chain 30091033

GUIDE CHANNELS WITH STEEL ANGLE PLATE

Guide channels with steel angle plate must be used in all sliding applications on the opposite radius runway. Availabe in standard length of 2m. Ordering example for 4 meter channel: 4 sidewalls, 4 angle plate sets, 4(+1) joining and support sets and if present 4(+1) base profiles .


A1 = 40 mm; A2 = 66 mm; H1 = 23.5 mm; H2 = 70 mm; S = 1.5 mm;Gude channel for chain 30091033

——————————————————————–

 Vertical Stroke

MATERIAL

 Bright zinc plated
 Stainless steel AISI 304
 Stainless steel AISI 316
 GROUND CHANNEL

For the correct functioning, the chain must lay on a flat surface. For this purpose ground channels have to be insalled on chain runway. Standard length from 100 mm to 2000mm, at multiple of 100mm. Upon request length up to 3000 mm can be delivered. In following fields please fill the requested sector length and the sector quantity needed.


A5 = 38 mm; H = 15 mm; S = 1.5 mm;Gude channel for chain 30091033

MATERIALS

BRYLON 6 TECHNICAL DATA

Norms Properties Units Dry Conditioned
TERMICHE
DSC Melting point (10° C/min.) °C
ASTM – D 696 Coefficient of linear thermal expansion X10-6 K-1
ASTM D 648
ISO 75
DIN 53461
Heat distortion temperature
ISO 75 1.82 N/mm2 °C 210
DIN 53461 0.45 N/mm2
°C
°C
210
220
U. L. 94 Flammability H.B.
IEC 695-2-1 Incandescent wire
Temperature °C 650
Thickness
650
3
FLAMMABILITY
ASTM-D 257 Volume resistivity Ohm cm 1015 1011
ASTM-D 257 Surface resistivity Ohm 1013 1011
ASTM-D 149 Dielectric strength KV/mm 22
ASTM-D 150 Dielectric constant (10 Hz) 3.8 4.5
ASTM-D 150 Dissipation factor (10Hz) 0.02 0.09
PHYSICAL PROPERTIES
ASTM-D 792 Density g/cm3 1.38
ASTM-D 570 Water absorption at 23°C in water for 24 hours % 0.90
MECHANICAL PROPERTIES
ASTM-D 638
ISO R/527
DIN 53455
Tensile yield stress

Ultimate elongation

N/mm2

%

195

2.6

115

4

ASTM-D 638
ISO R/527
DIN 53457
Tensile modulus of elasticity N/mm2 10600 6900
ASTM-D 790
ISO 178
DIN 53452
Flexural strength N/mm2 310 190
ASTM-D 790
ISO 178
Flexural modulus N/mm2 10500 6800
ASTM-D 256 Unnotched Izod impact strength J/m 140 300
ISO 180/4C Notched Izod impact strength KJ/m2 110 125
ASTM-D 785 Rockwell hardness Scala R 122 114

CHEMICAL RESISTANCE

    BRYLON 6 BRYLON 6 STEEL
Chemical agents Concentration % Amorphous Crystal
Methyl acetate 100 RB3 RB2 RB
Acetone 100 RB4 RB RB
Acetic acid (aqueous solution) 40 AF AF AF
Acetic acid (aqueous solution) 10 AF AF AF
Acetic acid AF AF AF
Citric acid 10 AD 15 RD AD
Hydrochloric acid (aqueous solution) 36 S S S
Hydrochloric acid (aqueous solution) 10 AF AF S
Hydrochloric acid (aqueous solution) 2 AF AD S
Chromic acid (aqueous solution) 10 AF AF AF
Chromic acid (aqueous solution) 1 RD RD AF
Hydrofluoric acid 40 AF AF S
Formic acid (aqueous solution) 85 S S AD
Formic acid (aqueous solution) 40 S AF AF AD
Phosphoric acid (aqueous solution) 10 AF AF S
Oleic acid 100 RB3 RB3 RD
Sulphuric acid 98 S S S
Sulphuric acid (aqueous solution) 40 AF AF S
Sulphuric acid (aqueous solution) 10 AF AF S
Sulphuric acid (aqueous solution) 2 AF AD S
Tartaric acid (aqueous solution) RD RB RD
Water RB10 RB9 RD
Chlorine water RD RD AD
Ethyl alcohol 96 RD17 RB3 RB
Ammonia 10 RB11 RB AF
Petrol 100 RB1 RB RB
Bitumen RD RD RB
Potassium carbonate 100 RB RB AF
Sodium carbonate 10 RB10 RB3 AF
Ammonium chloride (aqueous solution) 10 RB RB AF
Calcium chloride (aqueous solution) 20 S S AF
Calcium chloride (aqueous solution) 10 RB RB AF
Sodium chloride 10 RB RB AF
Formaldehyde (aqueous solution) 30 RD RB AD
Fat RB RB RB
Milk RB RB RB
Mercury RB RB RB
Oils RB RB RB
Oil RB RB RB
Paraffin oil RB RB RB
Silicon oil RB RB RB
Diesel oil RB RB RB
Mineral oil RB RB RB
Ozone AF AF AF
Oil RB RB RB
Potassium hydroxide (aqueous solution) 10 RB9 RB3 S
Sodium hydroxide (aqueous solution) 50 RD RD S
Sodium hydroxide (aqueous solution) 10 RB5 RB S
Sodium hydroxide (aqueous solution) 5 RB9 RB S
Aluminium sulphate 10 RB RB AF
Soap (aqueous solution) RB RB RB
Tincture of iodine AF AF AD
Trichloroethylene RD5 RD4 RB
Vaseline RB RB RB

Legend
The table shows the resistance to chemical agents of BRYLON 6 and Steel. The number by resistance value side shows which is the % weight increase due to swelling.
RB – Very good resistance.
RD – Good resistance.
AD – Limited resistance.
AF – Poor resistance.
S – Soluble.
Amorphous – Polymer in amorphous state.
Crystal – Polymer in crystalline state.

CATALOGE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Plastic Cable Chain SR 30091”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *