Nylon Cable Chain SR305A

Xích dẫn cáp SR305A – Brevetti Cable chain

Là loại xích dẫn cáp cỡ vừa dễ dàng và linh hoạt lắp đặt kết hợp chắc chắn – sự ổn định cao kết hợp với vận hành êm, thời gian phục vụ cáp lâu và đa dạng tùy chọn về lắp đặt Phiên bản chuẩn hóa cho các mô hình Series Medium SR305A được các Kỹ sư cơ khí trên toàn thế giới đều tin dùng vào sản phẩm này.

Mô tả

xích dẫn cáp Brevetti Stendalto
xích dẫn cáp Brevetti Stendalto

xích dẫn cáp Brevetti Stendalto được thiết kế để đáp ứng bất kỳ yêu cầu bảo vệ sự hoạt động của dây cáp và ống thủy lực. Dây chuyền của chúng tôi có thể chịu được các ứng dụng nặng nhất. Một danh sách về các ứng dụng có thể cho dây chuyền của chúng tôi bao gồm các chiều ngang và dọc, khoảng cách di chuyển dài hơn 400 m, các ứng dụng có vỏ bọc bảo vệ, vòng quay trên đường kính từ dưới 1 m đến trên 30 m, robot. Xem qua danh sách kích thước trong biểu đồ dưới đây để xác định chuỗi phù hợp nhất với ứng dụng của bạn.

Inner width inner height Outer width Outer height Pitch Bend Radius Weight
30 mm 23 mm 54 mm 30 mm 35 mm 50.70.120.150 0.85 kg/m
50 mm 23 mm 74 mm 30 mm 35 mm 50.70.120.150 0.95 kg/m

PERFORMANCES

Temperature range: -30°C + 125°C

HORIZONTAL SELF SUPPORTED STROKE:
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s2

X = Self supported Maximum length (m)
Y = Added weight (kg/m)

VERTICAL STROKE:
Speed: 10 m/s
Acceleration: 50 m/s2

SEPARATORS


 Inner vertical separator

Vertical Separator

The vertical separator must be used to manage the inner space and set the proper space for each cable. Standard mounting every second pitch.

End Bracket

GUIDE CHANNELS

APPLICATION TYPE


 Self Supported Stroke

 Vertical Stroke

MATERIAL

 Bright zinc plated
 Stainless steel AISI 304
 Stainless steel AISI 316

GROUND CHANNEL

For the correct functioning, the chain must lay on a flat surface. For this purpose ground channels have to be insalled on chain runway. Standard length from 100 mm to 2000mm, at multiple of 100mm. Upon request length up to 3000 mm can be delivered. In following fields please fill the requested sector length and the sector quantity needed.


A5 = 76 mm; H = 20 mm; S = 1.5 mm;

Gude channel for chain 305A009

CATALOGE