SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

BREVETTI CABLE CHAIN

Xích dẫn cáp nhưa - Light Series
Xích dẫn cáp nhưa – Light Series

Liên hệ:

Xích dẫn cáp nhựa – Medium Series
Xích dẫn cáp nhựa – Medium Series

Liên hệ:

Xích dẫn cáp nhựa – Heavy Series
Xích dẫn cáp nhựa – Heavy Series

Liên hệ:

Xích dẫn cáp nhựa – Protection Series
Xích dẫn cáp nhựa – Protection Series

Liên hệ:

Xích dẫn cáp nhựa – Sliding Series
Xích dẫn cáp nhựa – Sliding Series

Liên hệ:

Xích dẫn cáp nhựa – Robot Series
Xích dẫn cáp nhựa – Robot Series

Liên hệ:

Xích dẫn cáp thép – Steel Cable Chain
Xích dẫn cáp thép – Steel Cable Chain

Liên hệ:

Cuộn Xích dẫn cáp - Total Chain
Cuộn Xích dẫn cáp – Total Chain

Liên hệ:

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Vales Công nghiệp
Vales Công nghiệp

Liên hệ:

Pin Tekcell – Pin nuôi nguồn

Liên hệ:

Guồng cuộn cáp Reels/Hose
Guồng cuộn cáp Reels/Hose

Liên hệ:

Khớp nối trục – Couplings
Khớp nối trục – Couplings

Liên hệ:

Thiết bị đo khí gas thông minh
Thiết bị kiểm soát khí Smart Gas Meter

Liên hệ:

cáp điện – Electric cables
cáp điện – Electric cables

Liên hệ:

Ống dẫn cáp - Conduits
Ống dẫn cáp – Conduits

Liên hệ:

Ốc siết cáp – Cable Glands
Ốc siết cáp – Cable Glands

Liên hệ:

Xe Chuyên Dùng

Rơ mooc bồn

siêu lạnh Dalim

Xe bồn chuyên chở

hóa chất Dalim

Xe bồn siêu lạnh Dalim chuyên chở khí Co2, Argon…

Xe chuyên chở

phân bón TankLorry