Cung cấp thiết bị & máy móc cảng biển – Port Facilities & Equipment

Picture20

Cẩu giàn - Gantry Cranes
Cẩu giàn – Gantry Cranes
Cẩu khung mang Container - Straddle & Sprinter Carriers
Cẩu khung mang Container – Straddle & Sprinter Carriers
Portal Cranes – Cần cẩu chân đế
Portal Cranes – Cần cẩu chân đế
Cổng trục chạy trên ray - Rail-mounted Stacking Cranes
Cổng trục chạy trên ray – Rail-mounted Stacking Cranes
Cổng trục bánh lốp - Rubber Tyre Stacking Cranes
Cổng trục bánh lốp – Rubber Tyre Stacking Cranes
Cần cẩu bờ di động - Mobile Harbour Cranes
Cần cẩu bờ di động – Mobile Harbour Cranes
Giá cẩu - Spreader
Giá cẩu – Spreader
Xe xếp dỡ container tự động - Automated Guided Vehicle
Xe xếp dỡ container tự động – Automated Guided Vehicle
Xe nâng container - Reachstacker
Xe nâng container – Reachstacker
Xe nâng hàng - Forklift
Xe nâng hàng – Forklift