Công ty TNHH SLT VINA là nhập nhập khẩu và phân phối độc quyền các chế phẩm hóa sinh của nhãn hiệu LUMTEC – Đài Loan dùng làm vật liệu sử dụng trong công nghệ Nano, điện tử, bán dẫn, pin năng lượng mặt trời…(LED, OLED, PLED, OPV, DSSC, OTFT…)

Website: http://lumtec.com.tw/

20150105_110310

14271897277

 

 

Sản phẩm:

Organic Light Emitting Diode (OLED)article-1187309-0515DE5B000005DC-722_468x334

Thermally Activated Delayed Fluorescence (TADF) OLEDimage_m_adma201401393-gra-0001-m

 

 

 

Organic Photovoltaic (OPV)organic-PV

 

 

 

Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC)gratzel-cell-schematic-showing-forward-and-reverse-processes

 

 

 

 

 

Perovskite Solar CellsPerovskite-solar-cell-structure

 

 

 

Organic Thin-Film Transistor (OTFT)

Flexible Printed ElectronicsPlastic-Logic-small-flexibl

 

 

 

Photonic and Optical Device

Fluorescent Probes1437616386858

Synthetic Intermediates and Reagents

Electrode / Substrate and Sealing