Cung cấp vật tư thiết bị Sân bay, Cảng hàng không – Airport Equipments

Cầu hành khách sân bay
Cầu hành khách sân bay
Cầu hành khách sân bay & Hệ thống băng tải hành lý
Cầu hành khách sân bay & Hệ thống băng tải hành lý
Hệ thống máy lạnh trung tâm - Preconditioned Air Machine
Hệ thống máy lạnh trung tâm – Preconditioned Air Machine
Hệ thống nước di động - Portable Water System
Hệ thống nước di động – Portable Water System
Thanh kéo lai dắt máy bay - Aircraft Recovery Dolly
Thanh kéo lai dắt máy bay – Aircraft Recovery Dolly
Automatic Hose Retriever
Automatic Hose Retriever
Cáp & Phụ tùng cáp - Cable & Cable Component
Cáp & Phụ tùng cáp – Cable & Cable Component
Xích dẫn cáp - Cable Chains
Xích dẫn cáp – Cable Chains